Tietoja tutkimukseen osallistuville

1. Vastaava tutkija

Professori Giulio Jacucci

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT 

Tietojenkäsittelytieteen laitos

P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

giulio.jacucci@helsinki.fi

+358 9 191 51153

2. Tutkimusorganisaatio ja rahoittaja

Organisaatio: Helsingin yliopisto.

Rahoittaja: Euroopan komissio, Euroopan unioni

3. Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja merkitys

Tutkijoiden tiedonhakutavat ovat muuttuneet sähköisten aineistojen nousun myötä. Aikaisempi tutkimus on käsitellyt sähköisen aineistojen jakelun vaikutusta tutkijoiden käyttäytymiseen, mutta tutkimumahdollisuuksia on vielä useita. Tutkijoiden tiedonhakutapoja koskevan tutkimukseni myötä luodaan suosituksia aiheisiin, kuten

  •  mitkä tekijät ovat tärkeimpiä tiedon visualisoinnissa
  •  erot tiedon esittämisessä tiedonhakijan asiantuntijuuden perusteella
  •  kuinka tukea yllätyksellistä (serendipitious) tiedonhakua
  • tiedon akateemisen arvon mittaaminen

4. Aineiston keruun tai tutkimuksen suorittamisen menetelmät

Tutkimus soveltaa erilaisia menetelmiä kahdessa vaiheessa: tapaustutkimus ja verkkokysely. Voit osallistua verkkokyselynn jos et ole osallistunut aiempaan tapaustutkimukseen. Sinun tulee olla perehtynyt tieteelliseen tiedonhakuun ja olla yli 18 vuotias osallistuaksesi verkkokyselyyn. Kyselyn tarkoitus on yleistää löydöksemme tapaustutkimuksista, kysely on muodostettu tapaustutkimusten pohjalta. Kyselyn osallistujat kutsutaan yliopistojen sähköpostilistojen sekä sosiaalisen median palveluiden kautta kansainvälisesti.

5. Osallistujien oikeudet

  • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
  • Voit keskeyttää kyselyyyn vastaamisen missä tahansa vaiheessa syytä ilmoittamatta ja seuraamuksitta.
  • Vastauksesi tallennetaan vasta painettuasi “Lähetä”-näppäintä kyselyn lopussa.
  • Kyselyssä on selvästi nähtävillä vapaaehtoisten ja pakollisten kysymysten ero.
  • Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu riskejä tai ylimääräistä vaivaa.
  • Voit ottaa yhteyttä  tutkimuksen tekijöihin missä tahansa vaiheessa ja kysyä tarkentavia tietoja.

 Osallistumisen vääristymisen estämiseksi osallistumisesta ei saa opintosuoritteita.

6. Tutkimusaineiston käyttö

Verkkokyselyn kautta kerätty aineisto analysoidaan vain yleisellä tasolla, eikä vastauksia tulla yhdistämään yksittäisiin osallistujiin. Sinun ei tarvitse kertoa henkilötietojasi, mutta jos haluat osallistua ei-rahallisten palkintojen arvontaan jättämällä sähköpostisi. Sähköpostia ja vastauksia ei yhdistetä toisiinsa, ja sähköpostiosoitteet tallennetaan erilliseen tiedostoon, joka tuhotaan välittömästi arvonnan jälkeen. Tutkimustyöhön osallistuvat henkilöt lupaavat, etteivät väärinkäytä tutkimusaineistoa tutkimuksen aikana tai sen jälkeen. Erityisesti he lupaavat, ettei tutkimusaineistoa käytetä osallistujaa vastaan, myydä kolmansille osapuolille ja että tutkimuksessa käytetään vain anonymisoituja muotoja, ellei toisin erityisesti sovita osallistujan kanssa.